Trả Hàng & Hoàn Tiền

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

 1. Điều kiện đổi/trả hàng:
  – Chúng tôi chấp nhận đổi/trả hàng trong một khoảng thời gian tùy vào sản phẩm bạn mua, sau khi khách hàng nhận được sản phẩm
  – Sản phẩm cần được trả về trong tình trạng nguyên vẹn, không bị hư hỏng hoặc sử dụng.
  – Khách hàng cần cung cấp hoặc giữ lại các phụ kiện, hướng dẫn sử dụng và bao bì gốc của sản phẩm khi đổi/trả hàng.

  2. Quy trình đổi/trả hàng:
  – Khách hàng cần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để yêu cầu đổi/trả hàng. Thông tin liên hệ: tổng đài 08 52686339.
  – Chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng về quy trình cụ thể để đổi/trả hàng, bao gồm thông tin về địa chỉ trả hàng và các tài liệu cần thiết.
  – Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển khi gửi sản phẩm trở lại cho chúng tôi, trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng mô tả.

  3. Xử lý đổi/trả hàng:
  – Khi chúng tôi nhận được sản phẩm trả về, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng và độ nguyên vẹn của sản phẩm.
  – Trong trường hợp sản phẩm đáp ứng các điều kiện đổi/trả hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý yêu cầu của khách hàng. Quy trình này có thể bao gồm việc hoàn tiền, đổi sản phẩm mới hoặc cung cấp phiếu tín dụng.

  4. Hoàn tiền:
  – Trường hợp yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ xử lý việc hoàn tiền trong một khoảng thời gian hợp lý. Thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu và quy trình nội bộ của chúng tôi.
  – Hoàn tiền sẽ được thực hiện bằng cùng phương thức thanh toán ban đầu (nếu khả dụng) hoặc thông qua các phương thức khác như chuyển khoản ngân hàng hoặc phiếu tín dụng.

  5. Sản phẩm không đúng mô tả hoặc bị lỗi:
  – Trong trường hợp sản phẩm không đúng mô tả hoặc bị lỗi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển liên quan đến việc đổi/trả hàng.
  – Chúng tôi sẽ cung cấp sự lựa chọn cho khách hàng để đổi sản phẩm mới hoặc yêu cầu hoàn tiền.

  6. Chính sách đặc biệt:
  – Đối với một số loại sản phẩm nhất định như sản phẩm thực phẩm, sản phẩm có tính chất dễ hỏng hoặc sản phẩm cá nhân, chúng tôi có thể áp dụng các quy định đổi/trả hàng đặc biệt. Thông tin về các quy định đối với từng loại sản phẩm này sẽ được cung cấp chi tiết trên trang web hoặc trong hướng dẫn sử dụng.

  7. Điều khoản và điều kiện áp dụng:
  – Chính sách đổi/trả hàng chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua từ chúng tôi hoặc từ các đối tác cung cấp được ủy quyền.
  – Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu đổi/trả hàng trong các trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc vi phạm các quy định về bảo hành.