Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY VCCI-TSC

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch vụ và Thương mại VCCI (tên Tiếng Anh: VCCI Trade & Service One Member Company Limited; viết tắt là TSC) là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tên trước đây là PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam, tên tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI)

Tiền thân là Doanh nghiệp đoàn thể thược VCCI được thành lập từ năm 1994 với tên gọi Công ty Dịch vụ và Thương mại (gọi tắt là Công ty TSC) hoạt động thành công trong nhiều lĩnh vực. Tháng 03 năm 2008 Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên thành  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch vụ và Thương mại VCCI.

 

Lĩnh vực hoạt động

  • Tổ chức hội chợ, hội nghị, triển lãm, sự kiện trong nước và quốc tế, tư vấn đầu tư, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa họccông nghệ giữa Việt Nam và thế giới.
  • Tổ chức du lịch trong nước và Du lịch quốc tế, bán vé máy bay.
  • Thương mại, Xuất nhập khẩu, Đại lý phân phối hàng hóa.
  • Xuất khẩu lao động, cung ứng lao động trong nước, tư vấn du học, di trú.
  • Quảng cáo, in ấn, sản xuất các chương trình truyền hình, truyền thông.
  • Tư vấn và xây dựng dự án đầu tư.
  • Vận tải, Logistic.

Trụ sở chính: 09 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Chi nhánh tại TP.HCM: 171 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại TP Hải Phòng: 18 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 1496/QĐ-TTg Ngày 30/11/2022 của  Thủ tướng Chính phủ.

VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Hoạt động của VCCI nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tếxã hội Việt Nam, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; đây cũng là một tổ chức độc lập, phi chính phủ (NGO), phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

 

 Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới khẳng định:

Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp:

– Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp; phát triển hội viên, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh; là cầu nối vững chắc giữa Đảng với doanh nhân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức đại diện giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân; lắng nghe, tập hợp, phản ảnh, phối hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân, doanh nghiệp.

Tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, chính sách, pháp luật liên quan; tham gia đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng, vận động, thúc đẩy, khuyến khích doanh nhân thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh; tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

– Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của các tổ chức đại diện hợp pháp của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Nhà nước nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện doanh nhân tham gia cung cấp một số dịch vụ công phù hợp.

Sứ mệnh của chúng tôi:

Vì một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, quốc gia Thịnh Vượng

 “Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số.

Định hướng hoạt động của Công ty VCCI luôn đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, tầm nhìn của chúng tôi là: Doanh nghiệp vững mạnh – Đất nước thịnh vượng. Sứ mệnh là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới. Cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc”.

Cùng các đối tác cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, tạo sức hút cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài và động lực cho việc phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần mục tiêu và động lực phát triển của doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng, thực hiện các quy ước chuẩn mực đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử của doanh nhân, doanh nghiệp.

Cùng với doanh nghiệp, đối tác thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh. Chung tay cùng phát triển công nghệ, ưu tiên các ngành công nghệ số, các ngành có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, an toàn an ninh mạng, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, nông nghiệp thông minh…